Otthoni szakápolás

Melyek az otthoni szakápolás igénybevételének feltételei?

Az otthoni szakápolás abban az esetben vehető igénybe, ha a beteg egészségi állapota – orvosi végzettséghez nem kötött – kórházi ápolást igényelne, de azt helyettesíteni lehet az otthoni szakápolás körében nyújtható ellátásokból összeállított kezeléssel. Mivel az otthoni szakápolás bizonyos feltételek mellett a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást váltja ki, így annak részére, aki egészségi állapotánál fogva fekvőbeteg-szakellátásra nem szorul (például idősek otthonában lakó személy) otthoni szakápolás nem rendelhető el.

Az otthoni szakápolás keretében nyújtható ellátásokat a beteg akkor veheti az egészségbiztosítás keretében díjmentesen igénybe, ha egészségi állapota miatt – a kórházba utalás, vagy a további ott tartózkodás helyett – a háziorvos az otthoni szakápolás szolgáltatást elrendeli.

Az Egészségbiztosítási Alapból való támogatás további feltétele, hogy az ellátást az egészségbiztosítóval a feladat ellátására szerződött szakápolási szolgáltató a szerződésében meghatározott ellátási területen, az otthoni szakápolás igénybevételére jogosult személy otthonában nyújtsa.

Az otthoni szakápolási szolgáltatók a finanszírozási szerződésekben rögzített keret mértékéig területi ellátási kötelezettséggel működnek. Ez azt jelenti, hogy minden hozzájuk érkező, ellátási kereten belüli rendelést kötelesek elfogadni. Kereten felül érkezett igényről a szolgáltatók tájékoztatni kötelesek a kezelőorvost annak érdekében, hogy a beteg ellátásáról más szolgáltatónál, vagy kórházba utalással tudjon gondoskodni.
Az otthoni szakápolás időtartama alatt a beteg más szolgáltatótól kórházat kiváltó ellátást nem vehet igénybe.

Egynapos beavatkozással összefüggésben elrendelhető otthoni szakápolás

Az egynapos beavatkozással (az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV.2.) NM rendelet 9. sz. mellékletében felsorolt pl. egynapos sebészet, egynapos klinikai beavatkozás) összefüggésben otthoni szakápolás a következőkre figyelemmel rendelhető el:

 • a sebészeti ellátást végző egészségügyi szolgáltató az egynapos beavatkozást megelőzően értesíti a háziorvost az otthoni szakápolás szükségességéről,
 • a háziorvos az értesítés alapján előzetes elrendeléssel leköti a szükséges szakápolási kapacitást az otthoni szakápolást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál,
 • az otthoni szakápolási ellátás az egynapos beavatkozással összefüggő varratszedésig tarthat.

Milyen ellátások nyújthatóak az otthoni szakápolás keretében?

Az otthoni szakápolás keretében a következő ellátások vehetők igénybe:

 • szondán át tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó ápolás, illetve ezek megtanítása,
 • tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, illetve ezek megtanítása,
 • katéterezés, illetve hólyagöblítéshez kapcsolódó ápolás,
 • intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz nem szájüregen történő gyógyszer beadáshoz kapcsolódó ápolás,
 • baleseti vagy műtétek utáni ápolás, és korlátozott önellátás esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése,
 • műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása,
 • sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelése
 • szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után,
 • dekubitálódott területek, fekélyek ápolása,
 • betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó ápolás keretében:
  • gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,
  • mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,
  • hely- és helyzetváltoztatás segítése.
 • szükség szerinti, kiegészítő speciális eljárások:
  • UH inhalálás, légzésterápia,
  • szívó alkalmazása,
  • oxigénterápia.
 • tartós fájdalomcsillapítás,
 • beszédterápia a beteg állapotától függően,
 • gyógytorna,
 • elekroterápia,
 • otthoni parenterális (nem szájüregen keresztül történő) táplálás végzése kizárólag krónikus bélelégtelenségben szenvedő betegek esetében, szükség esetén dietetikus bevonásával.

A háziorvos a szolgáltatás elrendelésekor határozza meg a támogatott ellátási körből a betegnél alkalmazható ellátásokat, azok során alkalmazandó gyógyszereket, és az ellátások gyakoriságát. Az elrendelt tevékenységek összetételét és gyakoriságát csak a háziorvos jogosult megváltoztatni.

Mennyi időre rendelhető otthoni szakápolás?

Az otthoni szakápolás keretében a díjmentesen nyújtott ellátás naponta egy, három órát meg nem haladó vizit.
Egyszerre legfeljebb 14 vizit (napi 1) rendelhető,
azonban ismételt orvosi vizsgálatot követően, új elrendelő lap alapján az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három alkalommal, összesen 56 vizit mértékéig rendelhet el folyamatos ápolást a háziorvos, azzal, hogy ha napi többszöri látogatás szükséges, az akkor is csak egy vizitnek számít.

56 vizitet meghaladó vizitszám rendelése

Ha a beteg állapota szükségessé teszi az ezt meghaladó ellátást, akkor a háziorvos, az OEP ellenőrző főorvosának egyetértésével egyedileg meghatározott további vizitszámot rendelhet el, ha a kapacitás a szolgáltatónál rendelkezésre áll. Az OEP ellenőrző főorvosának közreműködését az otthoni szakápolást nyújtó szolgáltató kezdeményezi.

A megszakítás nélküli ápolás érdekében az egyedi kérelmet az 56 vizit letelte előtt legalább két héttel korábban szükséges benyújtani, a kérelemhez csatolni kell a háziorvosi javaslatot és aszolgáltató szabad kapacitásról szóló nyilatkozatát , az ápolási dokumentációt, illetve szakorvosi javaslatot, vagy intézeti zárójelentést is.

A további vizitszám igénybevételéről a honlap szakmai oldalainak otthoni szakápolásra vonatkozó részén, a „szolgáltatók listája, letölthető dokumentációk” pontban, az „56 viziten túli ellátás dokumentációi” alpontjában található további tájékoztató.

Az otthoni szakápolás befejezésekor az ápolásért felelős szolgálat és az otthoni szakápolást elrendelő háziorvos egy ún. ellátást lezáró lapot ad át a beteg részére.

Az ellátás befejezését a háziorvos az ápolási dokumentációban aláírásával igazolja.

Hogyan igazolja magát az ápoló?

Az otthoni szakápolási tevékenységet csak arcképes igazolvánnyal rendelkező ápoló végezheti.

Az igazolványnak tartalmaznia kell:

 • az ellátást végző fényképét, nevét, szakképesítését,
 • a szolgáltató nevét, a működési engedély számát, és az egészségbiztosítóval kötött szerződés számát.